Zásady ochrany osobných údajov

Naše záväzky v oblasti ochrany súkromia

Spoločnosť Air France sa zaväzuje ponúkať svojim zákazníkom jedinečný zážitok z cestovania a zároveň rešpektovať a chrániť súkromie všetkých. Naše zásady ochrany osobných údajov sú stanovené tak, aby vám umožnili lepšie pochopiť, ako používame vaše osobné údaje, zavedené prostriedky ochrany a ako môžete uplatniť svoje práva. • Vaše údaje vždy spracúvame v súlade s pravidlami EÚ o ochrane údajov a inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, aby sme ich chránili pred neoprávneným prístupom a zabezpečili bezpečnosť prenosov údajov. • Sme transparentní v tom, ako používame údaje, ktoré zhromažďujeme. • Jasne vám vysvetľujeme, akou výhodou je pre vás zdieľať s nami vaše údaje a prispôsobujeme našu komunikáciu vašim potrebám a preferenciám. • Robíme to v ľahko zrozumiteľnom jazyku a počas celej cesty spoločnosti Air France a jej partnerských leteckých spoločností. • Dávame vám kontrolu nad vašimi údajmi a používame vašu spätnú väzbu na neustále zlepšovanie. • Zabezpečujeme bezpečnosť vašich údajov. V málo pravdepodobnom prípade, že by došlo k úniku vašich údajov, zabezpečíme, aby sa únik čo najskôr zastavil a okamžite vás o tom informujeme. • Ak potrebujeme zdieľať vaše údaje mimo našej organizácie, aby nám to pomohlo poskytovať vám služby a lepšie pochopiť vaše potreby, je to výslovne uvedené v našich zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje nepredávame ani neprenajímame žiadnej externej organizácii bez vášho súhlasu. • V súvislosti s vašimi údajmi sme dôveryhodní a prijali sme opatrenia na ochranu vašich osobných údajov a ich zabezpečenie.

Ochrana vašich osobných údajov

Pri používaní svojich služieb, najmä služieb dostupných na webovej lokalite alebo v mobilných aplikáciách, spoločnosť AIR FRANCE ako správca údajov zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje.

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady“) sa vzťahujú na všetky údaje, ktoré spracúvame, vrátane údajov, ktoré spracúvate pri rezervácii, kúpe letenky, cestovaní s nami, kúpe alebo používaní niektorej z našich služieb, návšteve našej webovej lokality, používaní našich mobilných aplikácií alebo interakcii s nami prostredníctvom niektorého z dostupných kanálov.

Je dôležité, aby ste si prečítali tieto zásady a všetky ostatné zásady ochrany osobných údajov, ktoré pre vás môžeme mať - napríklad naše zásady ochrany osobných údajov Flying Blue, ak ste členom nášho vernostného programu - aby ste boli plne informovaní o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, ako ich chránime a ako môžete uplatniť svoje práva.

Tieto zásady nie sú zmluvou a nezakladajú žiadne zmluvné záväzky.