Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov

Pri používaní svojich služieb, najmä služieb dostupných na webovej lokalite alebo v mobilných aplikáciách, spoločnosť AIR FRANCE ako správca údajov zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje.

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady“) sa vzťahujú na všetky údaje, ktoré spracúvame, vrátane údajov, ktoré spracúvate pri rezervácii, kúpe letenky, cestovaní s nami, kúpe alebo používaní niektorej z našich služieb, návšteve našej webovej lokality, používaní našich mobilných aplikácií alebo interakcii s nami prostredníctvom niektorého z dostupných kanálov.

Je dôležité, aby ste si prečítali tieto zásady a všetky ostatné zásady ochrany osobných údajov, ktoré pre vás môžeme mať - napríklad naše zásady ochrany osobných údajov Flying Blue, ak ste členom nášho vernostného programu - aby ste boli plne informovaní o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, ako ich chránime a ako môžete uplatniť svoje práva.

Tieto zásady nie sú zmluvou a nezakladajú žiadne zmluvné záväzky.