Práva cestujúcich

V súlade s ustanoveniami európskeho nariadenia 261/2004 (Európsky parlament/Rada Európskej únie) Práva opísané v tomto dokumente sa uplatňujú za týchto okolností:

  • máte potvrdenú rezerváciu letu,
  • vaša registrácia je dokončená a vy ste prítomní pred určeným termínom registrácie alebo, ak termín registrácie nebol určený, 45 minút pred plánovaným časom odletu,
  • cestujete s letenkou zakúpenou za verejne dostupnú cenu alebo s letenkou vydanou v rámci vernostného programu,

odlietate z letiska v Európskej únii (EÚ). Upozornenie: ak odlietate z letiska v tretej krajine (mimo EÚ), práva opísané v tomto dokumente sa uplatňujú len vtedy, ak cestujete leteckou spoločnosťou EÚ na letisko EÚ a na váš odlet z tejto tretej krajiny sa nevzťahujú žiadne miestne predpisy.

Aktualizované vo februári 2021